DAILY MANA

Alpet(Alkitab pertahun) adalah

jadwal membaca Alkitab harian

untuk menyelesaikan 1 buku Alkitab dalam 1 tahun

Selasa, 03 Oktober 2023

ALPET 2022 NEW!!

1RAJ 11:41-12:33
YEH 9-10
IBR 5

Per Tanggal 1 January 2022, GTI. Bukit Zaitun mengeluarkan Alpet versi baru

Alpet Sebelum 2021

IBR 5
YES 17-19